Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM)

Amaç-Faaliyet Alanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır;

 

  • Deprem ve doğal afetler konusunda farklı mühendislik disiplinlerinde bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılması,

  • Ulusal, uluslararası ve bölgesel boyutlarda deprem araştırmalarının yapılması,

  • Mikrobölgeleme çalışmaları ve zemin etüd raporlarının hazırlanılması,

  • Kentsel dönüşüm kapsamında güvenilir yerleşim alanlarının tespit edilmesi,

  • Depremin yapılar üzerindeki etkisinin incelenmesi,

  • Doğal afetler ile ilgili eğitim, bilimsel yayın ve yazım konularının gerçekleştirilmesi,

  • Kamu kurum, belediyeler ve özel kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve planlamanın sağlanılması,

  • Yapılan araştırma sonuçlarının bölge ve yurt çapında halka aktarılması,

  • Danışmanlık ve Bilirkişilik hizmetleri,

  • Afet yönetimi ve risk azaltılması kapsamında eğitsel uğraş verilmesini amaçlamaktadır.