Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM)

Ayvacık Açıkları Depremleri -28.06.2016

Ayvacık-Çanakkale Açıklarında 28.06.2016 tarihinde meydana gelen bir dizi deprem ile ilgili Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Doç.Dr. Murat Erduran tarafından yapılan Basın açıklaması

Çanakkale Ayvacık açıklarında Çanakkale Merkezden yaklaşık 85-90 km uzaklıkta 28.06.2016 tarihinde yerel saat 04:40 ile 17:05 arasında aletsel büyüklükleri 1.6-4.0 arasında değişen 22 adet küçük deprem meydana gelmiştir. Çanakkale ve civarının tektonik unsurları ve deprem aktivitesi dikkate alındığında ard arda gelen depremler yaşam çevrelerinde panik ve korkuya neden olmamalıdır. Depremler, Ülkemizin gerçeğidir ve kentlerimizin çok büyük bir kısmında etkin bir doğa olayıdır. Bu vesileyle; yapı üretim kalitesinde yüksek bir standartı sağlamak için, denetim mekanizmalarını etkili bir şekilde işletmek gerekir. Bu sebeple yerel yönetimlere, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, mimar ve mühendislere çok büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Depremlerin felakete dönüşmemesi için; bölgede depreme dayanıklı yapılar tasarlanmalı, niteliksiz yapılar üretilmemeli, riskli alanlar imara açılmamalıdır ve yerel idarelerde zemin etüd raporlarının kontrolü ve denetimleri artırılmalıdır.  

 

Doç.Dr. Murat ERDURAN

ÇOMÜ-DAUM Merkez Müdürü