Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM)

Çan Deprem İstasyonu (CANM) açıldı

Çan Deprem İstasyonu (CANM), ÇOMÜ, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstistüsü, Çan Belediyesi ve ÇAN MYO katkıları ile açılarak veri aktarımına geçmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ortak çalıştırılacak olan  Çan Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde kurulu ve Çan Belediyesi tarafından yaptırılan deprem kayıt istasyonu 24 Mayıs 2017 tarihinden itibaren gerçek zamanlı veri alımına başlamıştır. ÇOMÜ kalıcı deprem kayıt istasyonlarından ilki Ulupınar Gözlemevi yerleşkesinde kurulu olup ikinci Çan Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde faaliyete geçmiştir.  Depremselliği oldukça yoğun olan ve dolayısı ile fay sistemlerinin de aktif olduğu bölgemizde başta Çanakkale ve yakın çevresi olmak üzere  güney Marmara Bölgesi depremlerini izlemek ve bu depremlere neden olan fay sistemlerinin mekanizmalarını, dinamik özelliklerini ve buna bağlı deprem parametrelerini hesaplamak yanında deprem tehlike analizleri yapmak, zemin-yapı ilişkisinde deprem kuvvetlerini belirlemek gibi önemli bir çok yerbilimi çalışmasında bu deprem istasyonlarının veri girdisi oldukça önem arzetmektedir.  ÇOMÜ Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Jeofizik Mühendisliği ile Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ortak çalışmaları bu anlamda hatırı sayılır bir seviyeye gelmiştir. Hali hazırda Ayvacık ve  Edremit körfezi çevresinde 10 adet geçici deprem kayıt istasyonu bu bölgede meydana gelen depremleri izlemek amacı ile çalıştırılmaktadır. Amacımız sadece depremleri izlemek değil aynı zamanda depreme ait çözüm parametrelerini daha doğru yaklaşımlarla hesaplamak dolayısı ile deprem potansiyeli oldukça yüksek olan bölgemizde deprem zararlarını en aza indirmek için yapılacak olan tüm bütünleşik çalışmalara doğrudan veya dolaylı katkı sağlamak olacaktır. Bu anlamda Çan deprem istasyonun kurulmasında emeği geçen başta Çan Belediyesi, ÇOMÜ Rektörlüğü, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve Çan Meslek Yüksek Okulu olmak üzere tüm kurum ve kişilere teşekkürlerimiz borç biliriz. Kamuoyuna saygılarımla.

 

Doç. Dr. Tolga Bekler

ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü