Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM)

2021-2025 Stratejik Eylem Planı

2021-2025 Stratejik Eylem Planı

Ekler

DAUM_stratejik-eylem-plani_2021-2025.pdf