Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM)

BIGA deprem istasyonu

ÇOMÜ Daum ve B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yerel ve bölgesel depremlerin izlenmesi işbirliği kapsamında BIGA deprem kayıt istasyonu test çalışmaları başladı.

ÇOMÜ Daum ve B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yerel ve bölgesel depremlerin izlenmesi işbirliği kapsamında BIGA deprem kayıt istasyonu test çalışmaları başladı. Özellikle 6 Şubat 2017 Ayvacık depremi sonrası deprem çalışmları ile ilgili araştırmlara önem veren ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kandilli Rasathanesi desteği ile Ayvacık ve Biga'da deprem gözlemleri ve izlemeye yönelik  çalışmalara devam etmektedir. COMU (Ulupınar) Yenice, Çan, Ezine'de kurulu deprem istasyonlarına ek olarak Biga ÇOMÜ Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşke'sinde bir adat kalıcı kuvvetli yer hareketi isyasyonu kurululu yapılmış olup test çalışmları başlamıştır. Deprem istasyon binası Biga Belediye'sinin özverili katkıları ile yapılmıştır. Yakında resmi açılılı yapılacak olan deprem kayıt istasyonu yapım ve kurulumunda emeği geçen başta Biga belediyesi olmak üzere, üniversitemiz Yapı İşleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Biga İİBF Fakulte sekreterliği ve teknik personeline, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem İzleme Merkezi mühendislerine teşekkürü borç biliriz