Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM)

Biga Deprem Kayıt İstasyonu

ÇOMÜ Daum ve B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yerel ve bölgesel depremlerin izlenmesi işbirliği kapsamında BIGA deprem kayıt istasyonu 13 Aralık 2019 tarihinde ÇOMÜ Üniversite Yönetimi, Yerel yöneticiler ve kamu kurum ve kuruluş temsilcililerinin katıldığı bir tören ile açılmıştır.

ÇOMÜ Daum ve B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) yerel ve bölgesel depremlerin izlenmesi işbirliği kapsamında BIGA deprem kayıt istasyonu test çalışmaları başladı. Özellikle 6 Şubat 2017 Ayvacık depremi sonrası deprem çalışmları ile ilgili araştırmlara önem veren ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kandilli Rasathanesi desteği ile Ayvacık ve Biga'da deprem gözlemleri ve izlemeye yönelik  çalışmalara devam etmektedir. COMU (Ulupınar) Yenice, Çan, Ezine'de kurulu deprem istasyonlarına ek olarak Biga ÇOMÜ Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşke'sinde bir adat kalıcı kuvvetli yer hareketi isyasyonu kurulumu yapılmış olup test çalışmları sonrasında 13 Aralık 2019 tarihinde resmi bir açılış töreni ile hizmete başlamıştır. . Deprem istasyon binası Biga Belediye'sinin özverili katkıları ile yapılmıştır. Kurulumunda emeği geçen başta Biga belediyesi olmak üzere, üniversitemiz Yapı İşleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Biga İİBF Fakulte sekreterliği ve teknik personeline, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem İzleme Merkezi mühendislerine teşekkürü borç biliriz. 

Yerel ve bölgesel bazda yer haraketlerinin tespit ve değerlendirmesi konusunda ulusal sismik ağlara doğrudan ve gerçek zamanlı veri akatarımı yanında anlık deprem bilgisi otomatik çözümleme sistemine sahip üniversitemiz Deprem Araştırma ve uygulama ve Araştırma Merkezi bu faaliyeti  alanında ülkemizde üniversiteler arasında tek olma özelliğine sahiptir. Merkezimiz bu faaliyetleri ile başta jeofizik/sismolojij  öğretimi yanında depremsellik ve alt konuları ile ilgili de üniversite araştırma ve öğretime de altlık oluşturabilcek niteliklere sahiptir.  

B.Ü. KRDAE tarafından destekleklen merkezimiz  ÇOMÜ Ulupınar gözlemevi (COMU), Çan (CANM), Ezine (EZNE) ve Yenice (YENI) deprem kayıt istasyonlarından sonra 5. istasyonumuz da BİGA ÇOMÜ Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşke'nde kurularak ulusal sismik ağa BIGA uluslarası istasyon kodu ile katılmıştır.  

Deprem kayıt isyasyonlarının sayısının artması ile  deprem parametrelerinin (Büyüklük, lokasyon, oluş zamanı, derinlik in çözüm niteliklerinin artrılması mümkün olacaktır. Deprem tehlikelerinin ve risk değerlendirilmelerinin yapılabilmesi ve zarar azalatma çalışmalarına katkı ile berabert başta köprü, baraj gibi mühendislik yapılarının deprem kuvvetleri karşısındaki davranışlarının incelenmesinde de bu deprem istasyonları verisi oldukça önem kazanmaktadır. 

Depremsiz günler dileriz

Doç. Dr. Tolga BEKLER

Merkez Müdürü